Politică de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Vă mulțumim pentru accesarea platformei online aparținand Holiv Ecoplant S.R.L. reprezentată de site-ul web www.allu.ro.

Suntem foarte încântați de interesul acordat pentru serviciile și produsle oferite de compania noastră. Protecția datelor este o prioritate deosebit de importantă pentru gestionarea soluțiilor Holiv Ecoplant S.R.L. Utilizarea paginilor de internet ale siteurilor Holiv Ecoplant S.R.L. este posibilă fără indicarea datelor personale; cu toate acestea, dacă un subiect de date dorește să utilizeze servicii speciale prin intermediul siteului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul persoanei vizate.

INTRODUCERE

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unui subiect de date, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu protecția datelor specifice fiecărei țări pentru reglementările aplicabile soluțiilor Holiv Ecoplant S.R.L. Prin intermediul acestei declarațîi de protecție a datelor, compania noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarațîi privind protecția datelor, asupra drepturilor pe care le au.

În calitate de operator, Holiv Ecoplant S.R.L. a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completa protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe bază de Internet pot, în principiu, să aibă lacune de securitate, astfel încat protecția absolută poate să nu fie garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să transfere date personale către noi prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

DEFINIȚII

Declarația privind protecția datelor a soluțiilor Holiv Ecoplant S.R.L. se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor trebuie să fie lizibilă și ușor de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru cliențîi și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.

În această declarație privind protecția datelor, folosim, între altele, următorii termeni:

 1. a) Date personale - Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoană vizată"). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.
 2. b) Persoana vizată - Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către controlorul responsabil cu prelucrarea.
 3. c) Prelucrarea - Procesare este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent daca sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, ștergerea sau distrugerea.
 4. d) Restrictionarea prelucrării - Restrictionarea procesării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.
 5. e) Profilarea - Profilare înseamnă orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanta persoanei fizice la locul de munca, situația economica, sănătatea, preferințele personale, interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.
 6. f) Pseudonimizarea - Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fară utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția că aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor masuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
 7. g) Controlor sau controlor responsabil de prelucrare - Controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agenția sau alt organism care, singura sau împreună cu alții, determina scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau de statul membru.
 8. h) Procesor - Procesorul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
 9. i) Beneficiarul - Beneficiarul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o tertă parte. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete anume în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.
 10. j) Terț - Tertă parte este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agenție sau un organism altul decât persoana vizata, controlor, procesator și persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau operatorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal.
 11. k) Consimțământ - Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifica, informata și lipsita de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care el sau ea, printr-o declarație sau printr-o acțiune clara afirmativa, este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc .

PROTEJAREA DATELOR

Apreciem interesul fata de compania noastră. Protecția datelor personale pe care ni le încredințați este o prioritate pentru noi și dorim să vă simțiți în siguranță și siguri când vizitați site-ul nostru sau folosiți ofertele noastre online.

Este important pentru noi să fiți pe deplin informați cu privire la datele personale pe care le colectam atunci când utilizați ofertele și serviciile noastre online și sunteți familiarizați cu modul în care le folosim.

PRINCIPIILE ȘI DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 • Control: Aveți controlul confidentialitatii dumneavoastră, cu instrumente ușor de utilizat și opțiuni clare.
 • Transparenta: Suntem transparenți cu privire la colectarea și utilizarea datelor, astfel încât să puteți lua decizii în cunoștință de cauza.
 • Securitate: Protejam datele pe care ni le oferiți prin intermediul unor caracteristici puternice de securitate și criptare.
 • Protecție juridică puternică: Respectăm legile locale privind confidentialitatea și luptam pentru protecția juridica a confidentialitatii dumneavoastră că drept uman fundamental.
 • Fară direcționare bazata pe conținut: Nu utilizam e-mailul, chatul, fișierele sau alt conținut personal pentru a vă livra reclame.
 • Beneficii pentru dumneavoastră: Atunci când colectam date, le utilizam pentru a vă ajuta și a vă oferi experiențe mai bune.

Aceste principii stau la temelia abordării confidentialitatii la Holiv Ecoplant S.R.L.  și vor continua să ghideze modul în care dezvoltam produsele și serviciile noastre.

Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeana prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilatia romana în vigoare, Holiv Ecoplant S.R.L. își asuma prevederile legislative și se oblige să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastră prin intermediul formlarelor, e-mailurilor sau aplicațiilor noastre web.

DREPTUL DE CONFIRMARE

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator o confirmare a faptului daca datele cu caracter personal care o privesc sau nu sunt prelucrate. Daca un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

DREPTUL DE ACCES

La cerere, aveți dreptul de a obține informații de la noi despre datele personale referitoare la dumneavoastră și prelucrate de noi, în măsură în care sunt definite în art. 15 GDPR. Puteți trimite solicitarea dumneavoastră fie prin posta, fie prin e-mail la adresele de mai jos.

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acorda accesul persoanelor vizate la următoarele informații:

 • scopul prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatari din tari terțe sau organizații internaționale;
 • daca este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
 • existenta dreptului de a solicita rectificării sau ștergerii de date cu caracter personal de la operator sau de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau de a se opune unei asemenea prelucrări;
 • existenta dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;
 • existenta unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv profilarea, menționată la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicata, precum și semnificația și consecințele avute în vedere o astfel de prelucrare pentru persoana vizata.

În plus, persoana vizata are dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o tara tertă sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizata are dreptul de a fi informata cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.

Daca un subiect de date dorește să se prevaleze de acest drept de acces, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

DREPTUL LA RECTIFICARE

Aveți dreptul să ne solicitați să remediem fară întârziere orice date personale inexacte cu privire la dumneavoastră (articolul 16 GDPR). În acest scop, vă rugam să contactați la adresa de e-mail office@allu.ro.

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator, fară întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizata are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Daca un subiect de date dorește să exercite acest drept la rectificare, poate în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

DREPTUL LA ȘTERGERE  (DREPTUL DE A FI UITAT)

În cazul în care motivele juridice definite la art. 17 se aplica GDPR, aveți dreptul la ștergerea imediata ("dreptul de a fi uitat") de date cu caracter personal care vă privesc. Aceste motive juridice includ: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost prelucrate sau vă retrageți consimțământul și nu exista alte motive legale de procesare; persoana vizata obiectează prelucrării (și nu exista motive întemeiate pentru prelucrare - nu se aplica obiecțiilor la adresa publicității directe). Pentru a vă afirma dreptul de mai sus, vă rugam să contactați adresa de contact data mai jos.

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a ștergerii datelor cu caracter personal care îl privesc fară întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fară întârziere date cu caracter personal în cazul în care unul dintre următoarele motive se aplica, atâta timp cât prelucrarea nu este necesara:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
 • Persoana vizata retrage consimțământul la care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și în cazul în care nu exista alt motiv juridic pentru prelucrare.
 • Persoana vizata obiectează prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu exista motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizata se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR.
 • Datele personale au fost procesate ilegal.
 • Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale în legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusa controlorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRĂRII

În cazul în care criteriile definite la art. 18 GDPR sunt îndeplinite, aveți dreptul la restrictionarea procesării așa cum este stabilit în articolul de mai sus al GDPR. În conformitate cu acest articol, se poate solicita restrictionarea prelucrării, în special daca prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicita în schimb restricția utilizării acestora sau daca persoana vizata a optat pentru prelucrare în conformitate cu art. 21 (1) GDPR atâta timp cât nu este clar daca interesul nostru legitim este superior interesului persoanei vizate. Pentru a vă afirma dreptul de mai sus, vă rugam să contactați adresa de contact precizata mai sus.

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a restrictionarii prelucrării în cazul în care se aplica una dintre următoarele:

 • Acuratețea datelor cu caracter personal este contestata de persoana vizata, pentru o perioada care permite controlorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal.
 • Prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicita în schimb limitarea utilizării acestora.
 • Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizata pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
 • Persoana vizata a formulat obiecții privind prelucrarea, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, în așteptarea verificării daca motivele legitime ale operatorului sunt în contradicție cu cele ale persoanei vizate.

DREPTUL LA TRANSFERABILITATEA DATELOR (PORTABILITATE)

Aveți dreptul la portabilitatea datelor așa cum este definita în art. 20 GDPR. Aceasta înseamnă că aveți dreptul să primiti datele personale referitoare la dumneavoastră, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și să aveți dreptul să transmiteți aceste date unui alt operator, cum ar fi un alt serviciu furnizor. Condiția preliminara este că prelucrarea datelor să se bazeze pe consimțământ sau pe un contract și se realizează prin mijloace automate.

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de către legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui controlor, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil în mașină. Acesta are dreptul să transmită aceste date altui controlor fară a se împiedică de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atâta timp cât prelucrarea nu este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice conferite operatorului.

În plus, în exercitarea dreptului sau la transferabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizata are dreptul să transmită date cu caracter personal direct de la un operator la altul, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și atunci când nu face acest lucru afectează negativ drepturile și libertățile celorlalți.

DREPTUL DE A OBIECTA

Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment conform art. 21 GDPR la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, care se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) GDPR, din motive legate de situația dumneavoastră particulara. Vom renunță la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime temeinice de procesare care vă depășesc interesele, drepturile și libertățile sau daca prelucrarea nu se refera la stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de legiuitorul european, în orice moment, din motive legate de situația să particulara, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe litera (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplica, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

Nu se mai prelucrează datele cu caracter personal în caz de obiecție, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrarea care are prioritate fata de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale .

În cazul în care soluțiile Holiv Ecoplant S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizata are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de comercializare. Aceasta se aplica profilării în măsură în care este legata de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizata obiectează soluțiile Holiv Ecoplant S.R.L. la procesarea în scopuri de marketing direct, Holiv Ecoplant S.R.L. nu vor mai prelucra date personale în aceste scopuri.

În plus, persoana vizata are dreptul, din motive legate de situația să particulara, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc prin intermediul soluțiilor Holiv Ecoplant S.R.L. în scopuri științifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.

LUAREA DECIZIEI INDIVIDUALE AUTOMATIZATE, INCLUSIV PROFILAREA

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de către legiuitorul european să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care îi privesc sau o afectează în mod semnificativ în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata și un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusa controlorul și care prevede, de asemenea, adoptarea de masuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al subiectului vizat.

Daca decizia (1) este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata și un operator de date sau (2) se bazează pe acordul explicit al subiectului datelor, soluțiile Holiv Ecoplant S.R.L. pun în aplicare masuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale subiectului vizat, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umana din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE

Daca credeți că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră și efectuate de noi este ilegala sau inadmisibila, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere responsabila pentru noi. Puteți contacta aceasta autoritate la ANSPDCP - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALIATE

Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeana prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilatia romana în vigoare, Holiv Ecoplant S.R.L. își asuma prevederile legislative și se oblige să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastră prin intermediul formlarelor, e-mailurilor sau aplicațiilor noastre web.

Holiv Ecoplant S.R.L., a adoptat, implementat și dezvoltat masuri administrative, fizice și tehnice pentru protejarea informațiilor stocate pe acest site, dar nu accepta nici o responsabilitate sau răspundere privind securitatea datelor.

Pentru protejarea informațiilor și datelor cu caracter personal, Holiv Ecoplant S.R.L.,  utilizează tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Chiar daca oferim aceste tehnologii alaturi de alte masuri de protecție a informațiilor confidențiale și asiguram securitatea corespunzătoare, nu garantam că informațiile transmise prin Internet sunt securizate, sau că aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu țin de Holiv Ecoplant S.R.L.. 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Conform legislației în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a vă opune procesării datelor, dreptul de retragere a consimțământul sau a datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Vă notificam cu privire la faptul că orice persoana are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fară nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Din 25 Mai 2018, aplicarea GDPR vă consolidează drepturile, respectiv dreptul de acces la date (art.15), dreptul la rectificare (art.16), dreptul de a fi uitat (art.17), dreptul la restrictionarea prelucrării (art.18), dreptul la portabilitatea datelor (art.20), dreptul la opoziție (art.21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate (art.22), dreptul la despăgubiri (art.82), dreptul de a depune o plângere (art.77) în caz de încălcare a drepturilor persoanei vizate garantate de GDPR - Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totala sau parțială a acestora.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate decât în măsură în care terții implicați nu sunt din Romania și acest lucru este necesar în îndeplinirea scopului.

Toate datele procesate în cadrul acestor activități vor fi tratate cu întreagă responsabilitate privitoare la păstrarea normelor de confidențialitate și siguranță a datelor personale.

Oricând veți avea acces la aceste date și veți putea solicita ștergerea înregistrărilor dumneavoastră din toate evidentele studiului.

Prin “date personale” se denumesc datele unice individuale, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal sau număr de telefon. Periodic, este posibil să vă solicitam prin site-ul nostru informații personale pentru a vă putea trimite materialele solicitate, a vă raspunde la întrebări sau pentru a vă putea oferi un produs/serviciu/etc.

UTILIZAREA INTENȚIONATĂ A PROCESĂRII DATELOR

Obiectivele noastre sunt fiabilitatea, siguranță, securitatea și calitatea, protecția mediului și profitabilitatea. Ori de cate ori  Holiv Ecoplant  s S.R.L. procesează date cu caracter personal, o astfel de prelucrare se efectuează în scopurile definite în aceasta declarație de confidențialitate privind datele.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin accesarea  www.allu.ro înregistram și salvam adresa IP pentru a afișă conținutul site-ului web pe echipamentul dumneavoastră (de ex. texte, imagini, videoclipuri și fișiere pentru descărcare etc.), procesam aceste date pentru a identifica și a urmări orice utilizare abuziva în baza temeiului juridic Art. 6 (1) lit. f GDPR. În acest context, interesul nostru legitim în prelucrarea datelor este de a asigura buna funcționare a site-ului nostru web și a afacerii tranzacționate prin intermediul site-ului Web.

În măsură în care vă procesam datele așa cum este descris mai sus în scopul furnizării funcțiilor site-ului nostru, sunteți obligat contractual să ne puneți la dispoziție aceste date.

Cu toate acestea, desigur, informațiile dumneavoastră fac parte dintr-un ansamblu general. Acest ansamblu de informații, dimpotrivă, poate fi folosit pentru a înțelege baza noastră generala de utilizatori. În plus, putem împărtăși aceste informații despre vizitatorii site-ului nostru în ansamblu, nu individual, cu terțe parti în diverse scopuri, la discreția noastră.

În timp ce suntem fermi în privință confidentialitatii, exista momente în care chiar și noi s-ar putea să fim forțați să abandonam aceste idealuri. La fel cum motoarele de căutare majore se confrunta cu constrângere continua pentru a furniza date împotrivă voinței lor, tot așa pot să apară și în cazul site-ului nostru. Activitatea ilegala sau alte acte grave sau acuzații ar putea crea răspundere legala pentru site-ul nostru. În aceste cazuri, ne rezervam dreptul de a vă împărtăși informațiile, sau pur și simplu, daca suntem obligați prin lege să facem acest lucru.

Pe de alta parte, pot exista momente când trebuie să împărtășim informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne proteja propriile interese. De exemplu, în cazurile de presupusa sau presupusa încălcare a drepturilor de autor sau a altor încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuala, este posibil să fie necesara partajarea informațiilor personale.

COLECTAREA DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR GENERALE

Site-ul web al Holiv Ecoplant S.R.L. colectează o serie de date și informații generale atunci când un subiect sau un sistem automat solicita site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal de pe server sau/și într-o baza de date utlizata pentru statistici.

Astfel, informațiile colectate pot fi

 1. tipurile de browser și versiunile utilizate,
 2. sistemul de operare utilizat de sistemul de acces,
 3. site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numiți referitori)
 4. data și ora accesului la site-ul internet,
 5. adresa de protocol Internet (adresa IP),
 6. furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și
 7. orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când utilizați aceste date și informații generale, Holiv Ecoplant S.R.L. folosește aceste informații necesare pentru a:

 1. afișa corect conținutul site-ului nostru pe echipamentul dumneavoastră;
 2. optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea care rulează în acesta;
 3. asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre tehnologice a informației;
 4. furnizeza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penala în cazul unui atac cibernetic sau a unei tentative de fraude sau distrugere;

Prin urmare, Holiv Ecoplant S.R.L. analizează statistic anonim date și informații colectate, cu scopul de a spori securitatea și protecția datelor companiei noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesam.

COLECTAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL SENSIBILE

Nu colectam date sensibile despre dumneavoastră Datele sensibile se refera la date care includ detalii despre rasa sau etnia dumneavoastră, convingerile religioase sau filosofice, viață sexuala, orientarea sexuala, opiniile politice, calitatea de membru al sindicatelor, informații despre sănătatea dumneavoastră și datele genetice și biometrice. Nu colectam nicio informație despre condamnările penale și infracțiunile.

CONFIDENTIALITATEA DATELOR COPIILOR/MINORILOR

Protecția vieții private a celor foarte tineri este deosebit de importanta.

În conformitate cu Termenii și condițiile noastre și condițiile de utilizare, copiii cu vârstă sub 18 ani nu au voie să utilizeze site-ul nostru și să acceseze serviciile noastre. Nu intenționam să oferim produse sau servicii minorilor.

Holiv Ecoplant S.R.L. nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. Holiv Ecoplant S.R.L. poate vinde sau incasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult.

Daca sunteți minor și accesați siteul  www.allu.ro o puteți face doar daca sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Prin urmare, siteul www.allu.ro aparținând  Holiv Ecoplant S.R.L., NU COLECTEAZĂ date personale de la persoanele cu vârstă sub 18 ani.

INTERESELE LEGITIME PENTRU PRELUCRARE

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășuram afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților, acționarilor și clienților Holiv Ecoplant S.R.Ll.

SCOPUL COLECTĂRII ȘI PROCESĂRII DATELOR PERSONALE

În cazul în care suntem obligați să colectam date cu caracter personal prin lege sau în condițiile contractului și nu ne furnizați aceste date atunci când vi se solicita, este posibil să nu putem executa contractul (Ex, pentru a vă livra produse sau servicii). Daca nu ne furnizați datele solicitate, este posibil să fie necesar să anulați o comanda a unui produs sau serviciu, dar daca o facem, vă vom anunță în momentul respectiv.

Precizam faptul că furnizarea de date cu caracter personal este ceruta parțial de lege (de ex. reglementari fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind părțile contractuale). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizata ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizata este, de exemplu, obligata să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră încheie un contract cu acesta.Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că nu a putut fi încheiat contractul cu persoana vizata și serviciile sau produsele comandate nu vor putea fi livrate. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizata, persoana vizata poate să contacteze un angajat special desemnat cu aceste atribuții pentru a clarifica acesteia daca furnizarea datelor cu caracter personal este ceruta prin lege sau contract sau este necesara pentru încheierea contractului, daca exista o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele neautorizarii datelor personale date.

Scopul colectării datelor cu caracter personal de către Holiv Ecoplant S.R.L. prin intermediul site-ului este http://www.allu.ro/ cel declarat în secțiunea în care vă sunt solicitate datele dumneavoastră și în funcție de opțiunile selectate, iar prin scop se poate identifica una sau mai multe din următoarele situații, în funcție de consimamantul pe care l-ați acordat:

 • pentru îmbunătățirea calității produselor și serviciilor Holiv Ecoplant S.R.L. astfel încât să vina în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor și pentru a furniza noutăți despre produsele și serviciile oferite;
 • pentru a completa solicitarea utilizatorului pentru procesarea unei comenzi de produse/servicii ce poate implica livrarea, facturarea, emiterea certificatului de garanție, procesarea plații online prin intermediu procesatorilor de plati online cu cardul;
 • pentru a completa solicitarea utilizatorului pentru procesarea unui retur de produse ce poate implica livrarea, facturarea, transferul contravalorii plații efectuate, întocmirea facturii de stornare, a dispoziție de încasare-plata;
 • pentru transmiterea unui jurnal informativ - newsletter și/sau a eventualeleor oferte ocazionale și/sau invitații la evenimente organizate sau la care participa compania;
 • pentru deschiderea unui cont de utilizator / membru / client în platorma web;
 • încheierea contractului de cumpărare pentru serviciile / produsele pe care le-ați selectat spre cumpărare, inclusiv validarea, procesare, expedierea și facturarea comenzilor plasate, rezolvarea anularilor, retururilor, garanțiilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda plasata sau un contract;
 • încheierea contractului de fidelizare pentru includerea în programele destinate clienților: carduri de fidelitate pentru fidelizare, vouchere cadou sau serviciile de comenzi personalizate, etc;
 • informarea și notificarea cu privire la o solictare / comanda plasata, produsele favorite sau incluse în lista de preferințe sau alertare;
 • organizarea de activități generale de marketing sau publicitate, precum și activități de fidelizare a utilizatorilor, precum și realizarea de sondaje;
 • efectuarea studiilor de piață prin urmărirea și monitorizarea vânzărilor și a comportamentului consumatorului;
 • preluarea și soluționarea cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate;
 • realizarea de rapoarte și analize cu privire la activitatea economica a companiei, cu scopul de a ajuta în managementul operațional, precum și cu scopul de analiza gradul de performanta al activității economice a companiei;
 • prestarea serviciilor de marketing direct, telemaketing, sms, reclama și publicitate.
 • personalizarea experienței și furnizare tipului de conținut dorit din siteul nostru
 • personalizarea și prezentarea ofertelor de produse/servicii de care sunteți interesat;
 • îmbunătățirea site-ului pentru a creste calitatea informației, serviciilor și produselor;
 • relația cu clientul pentru deservirea în condiții îmbunătățite și răspunderea prompta și la obiect pentru solicitărilor dumneavoastră;
 • administrarea de concursuri, tombole, promoții, sondaje sau a alte caracteristici a site-ului;
 • procesarea rapida a tranzacțiilor, comenzilor și solicitărilor plasate;
 • realizarea periodica de evaluări și recenzii pentru serviciile și/sau produsele noastre
 • comunicarea cu dumneavoastră prin sisteme de asistenta online (chat), e-mail, sms, telefon, platforme sociale, aplicații mobile;
 • arhivarea documentelor care se realizează cu privire la relația dintre dumneavoastră și companiei;
 • soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor plângeri /petiții la care companiei este parteprecizam că compania folosește uneori datele cu caracter personal pentru o serie de scopuri secundare (ex. audit intern, extern, arhivare, etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale pentru care datele respective au fost inițial colectate de către companiei.

Este posibil să procesam datele dumneavoastră personale din mai multe motive legale, în funcție de scopul specific pentru care folosim datele dumneavoastră Vă rugam să ne trimiteți un e-mail la office@allu.ro  daca aveți nevoie de detalii cu privire la temeiul juridic specific pe care se bazează pentru a procesa datele dumneavoastră personale în cazul în care mai mult de un scop a fost detaliat în acest document.

În acest caz, pentru a fi mai specifici vă exemplificam o parte din tipurile de date colectate și baza legala respectiva:

 1. Pentru a vă înregistră că pe un nou client

Tip de date: identitate și contact.

Baza legala: îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră

 1. Pentru a procesarea comenzilor, inclusiv

 .          Livrarea comenzilor

 1. Gestionarea plaților online/offline
 2. Să colecteze și să recupereze sumele datorate noua.

Tip de date: identitate, contact, financiar, tranzacție, marketing și comunicații.

Baza legala:

 1. Efectuarea unui contract cu dumneavoastră.
 2. Pentru a gestiona relația noastră cu dumneavoastră, ce include:

 .          Anunțarea despre modificările aduse termenilor și condițiilor utilizării siteului, politicii de confidențialitate, politicii de utilizare cookies, etc.

 1. Pentru participarea la un studiu / sondaj
 2. Pentru solicitarea unei recenzii
 3. Pentru evaluarea experienței plasării comenzii și/sau a personalului.

Tip de date: identitate, profil, contact, marketing și comunicații.

Baza legala:

 1. încheierea și îndeplinirea unui contract cu dvs,
 2. necesitatea respectării obligație legala
 3. Interes legitim de a ne pastra înregistrările și de a analiza modul în care clienții utilizează produsele / serviciile noastre.
 4. Pentru a vă permite să participați la un concurs, tombola sau la finalizarea unui sondaj

Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, marketing și comunicații

Baza legala:

 1. încheierea și îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră,
 2. Interes legitim de pastra înregistrările și de a analiza modul în care clienții utilizează produsele / serviciile noastre, pentru a ne permite să le dezvoltam și să ne dezvoltam produsele și serviciile.
 3. Pentru a vă permite să înscrie în programul de fidelizare

Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, marketing și comunicații

Baza legala:

 1. încheierea și îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră,
 2. Interes legitim de pastra înregistrările și de a analiza modul în care clienții utilizează produsele / serviciile noastre, pentru a ne permite să le dezvoltam și să ne dezvoltam produsele și serviciile
 3. Pentru a vă permite să permite utilizarea și achiziționarea de vouchere

Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, marketing și comunicații

Baza legala:

 1. încheierea și îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră,
 2. Interes legitim de pastra înregistrările și de a analiza modul în care clienții utilizează produsele / serviciile noastre, pentru a ne permite să le dezvoltam și să ne dezvoltam produsele și serviciile
 3. Pentru a vă permite să permite preluarea măsurătorilor personale

Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, marketing și comunicații

Baza legala:

 1. încheierea și îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră,
 2. Interes legitim de pastra înregistrările și de a analiza modul în care clienții utilizează produsele / serviciile noastre, pentru a ne permite să le dezvoltam și să ne dezvoltam produsele și serviciile
 3. Pentru a opera și a proteja afacerea noastră și site-ul nostru (inclusiv depanare-dezvoltare, analiza de date, întreținerea sistemului, suport, testare, raportare și găzduire a datelor).

Tip de date: identitate, contact, date tehnice

Baza legala:

 1. Interes legitim de afaceri, furnizarea de servicii de administrare și IT, securitatea rețelelor, pentru a preveni frauda și în contextul unei reorganizări de afaceri sau al unui exercițiu de restructurare a grupului.
 2. Necesar pentru a se conforma unei legi obligație.
 3. Pentru a vă oferi conținut și publicitate relevanta și pentru a măsură și înțelege eficienta publicității noastre

Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, marketing și comunicații, tehnic

Baza legală:

 1. Necesara pentru interesele noastre legitime de a studia modul în care clienții folosesc produsele / serviciile noastre, pentru a le dezvolta, pentru a ne dezvolta afacerea și pentru a ne dezvolta strategia de marketingul.
 2. Pentru a utiliza analizele de date pentru a îmbunătăți site-urile noastre, produsele / serviciile, marketingul și publicitatea, experiență și relațiile cu clienții

Tip de date: Utilizare, tehnic

Baza legală:

 1. Interes legitim de afaceri pentru a defini tipurile de clienți pentru produsele și serviciile noastre, pentru a menține site-ul actualizat și relevant, pentru a dezvolta strategia noastră de afaceri și de marketing.
 2. Pentru a vă face sugestii și recomandări cu privire la bunurile sau serviciile care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră

Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, tehnic.

Baza legală:

 1. Interes legitim de afaceri, pentru a ne dezvolta și dezvolta afacerea.

Holiv Ecoplant S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale, destinate executării serviciilor către clienți, emiterii facturilor fiscale, colectarea eventualelor creanțelor legate de acestea precum și rezolvării solicitaritor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfășurată de Holiv Ecoplant S.R.L.

Datele dumneavoastră sunt necesare executării serviciilor, emiterii facturilor de servicii, colectarea creanțelor legate de acestea precum și rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfășurată de Holiv Ecoplant S.R.L.

Conform legislației în vigoare aveți dreptul de oponenta și puteți refuza necondiționat procesarea datelor, dar totodată vă punem în vedere faptul că refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor / produselor sau opțiunilor selectate / comandate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Holiv Ecoplant S.R.L. și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

 • angajații responsabili de siteul web pe care ați efectuat transmiterea datelor dumneavoastră prin completarea de formulare, realizarea contului de client, plasarea comenzii sau a solicitării de retur;
 • angajații responsabili de procesarea comenzilor și solicitărilor plasate;
 • terților și/sau angajații responsabili de realizarea serviciilor de marketing direct, publicitate sau de relații cu clienții;
 • terților responsabili de procesarea cardurilor de credit pentru plata comenzilor cu cardul;
 • departamentelor interne de procesare a comenzilor, evaluare a comportamentului clietului, monitorizării siteului web, pentru realizarea de profiluri, statistici și analize;
 • transportatorilor pentru efectuarea corespondentei, a comunicărilor și livrarea comenzilor solicitate;
 • terților implicați în îndeplinirea scopului vizat pentru persoanelor vizate.

Conform legislației în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a vă opune procesării datelor, dreptul de retragere a consimțământul sau a datelor (de a fi uitat), de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

ALTE SCOPURI PENTRU PROCESAREA DATELOR

De asemenea, procesam datele personale pe care le furnizați în mod voluntar, de ex. atunci când faceți o ancheta sau o programare online sau când comandați materiale informative sau buletine de știri. Temeiul juridic în acest caz este Art. 6 (1) lit. b) GDPR. Datele prelucrate de noi în acest context includ datele clienților, angajaților și furnizorilor în măsură necesara pentru scopurile specificate în cadrul acestei declarații de confidențialitate a datelor.

În măsură în care vă procesam datele așa cum au fost descrise mai sus, în scopul acceptării și prelucrării comenzii dumneavoastră de ancheta, numire sau (newsletter), sunteți obligat contractual să ne puneți la dispoziție aceste date. Nu putem procesa solicitarea dumneavoastră fară date.

În cazul în care v-ați dat acordul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi articolul 6 (1) litera a GDPR), vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu vă afecta legalitatea procesării bazate pe consimțământ până la momentul retragerii consimțământului.

MODIFICAREA SCOPULUI PROCESĂRI DATELOR

Vom folosi datele dumneavoastră personale numai în scopurile pentru care le-am colectat, cu excepția cazului în care consideram în mod rezonabil că trebuie să le folosim într-un alt scop și că acest scop este compatibil cu scopul original.

Daca trebuie să folosim datele dumneavoastră personale pentru un scop care nu are legătură cu scopul pentru care am colectat datele, vă vom notifica și vom explica temeiul legal al procesării.

 Putem prelua datele dumneavoastră personale fară cunoștințele sau consimțământul dumneavoastră doar atunci când acest lucru este strict necesar sau permis de lege.

ACCESUL LA INFORMAȚIA COLECTATA, DEZVALURIEA DATELOR

Prin excepție de la cazurile expuse, Holiv Ecoplant S.R.L. nu vă dezvălui nici un fel de informație identificabila personal despre utilizatorii sai către terțe parti fară a primi mai întăi consimțământul expres al utilizatorilor în aceasta privință.

În același timp însă, Holiv Ecoplant S.R.L. poate dezvălui informații cu caracter personal atunci când legea prevede expres acest lucru sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor și intereselor Holiv Ecoplant S.R.L.

În concluzie, atunci când accesați sit-ul Holiv Ecoplant S.R.L. și sunteți rugat să ne dezvăluiți informații despre dumneavoastră, veți dezvălui aceste informații doar site-ului Holiv Ecoplant S.R.L., cu excepția cazului când serviciul sau informația respectiva este oferita în parteneriat cu un alt site sau serviciu.

De fiecare data însă când un astfel de serviciu este furnizat în parteneriat cu un alt site, veți fi informat asupra acestui lucru. În ideea de a vă furniza servicii la standarde cât mai înalte, este necesara partajarea informațiilor dumneavoastră personale cu siteul sau serviciul copartener. Daca nu doriți că aceste date ale dumneavoastră să fie partajate, puteți proceda în consecință prin a nu permite transferul datelor prin neutilizarea acelui serviciu specific.

Daca alegeți însă să acceptați partajarea datelor, trebuie să înțelegeți că funizorii serviciului în parteneriat pot avea practici separate de confidențialitate și de colectare a datelor. Holiv Ecoplant S.R.L. nu are nici un fel de control și nu poate garanta asupra tuturor aspectelor juridice pe care le implica folosirea acestor practici independente de confidențialitate.

Holiv Ecoplant S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal angajaților proprii în conformitate cu atribuțiile specifice funcției lor și cu regulamantul intern și numai pentru scopul în care au fost comunicate, împuterniciților Holiv Ecoplant S.R.L., partenerilor comerciali ai Holiv Ecoplant S.R.L.  (furnizori de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, curieri, furnizori găzduire site, procesatori plati online), dar numai după asigurararea respectării de către aceștia a confidentialitatii acestora și legislației în vigoare. Excepție de la regula mentionta anterior este în  situația în care transferul/accesarea/vizualizarea datelor  este solicitata de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului

RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a-și retrage consimțământul în privință prelucrării datelor sale personale în orice moment.

Daca persoana vizata dorește să-și exercite dreptul de retragere a consimțământului, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al Holiv Ecoplant S.R.L.

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE TERTI

În general, vă transferam datele doar în interiorul companiei noastre, Holiv Ecoplant S.R.L. și către partenerii / terții implicați în procesarea / livrarea comenzilor plasate/returnare, pentru a rezolva cererile de oferta, solicitările pentru anumite servicii solicitate, sau către companiile care se ocupa cu marketingul direct și relația cu clienții (asistenta online, sms, email, telefon) – daca ați optat pentru aceste servicii.

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE PROCESATORUL CONFORM ART. 28 (1) GDPR.

Holiv Ecoplant S.R.L. vă respecta informațiile confidențiale pe care le furnizați și vă asigura de faptul că nu vă vinde, nu vă cesiona, nu vă închiria și nu vă face barter cu listele de e-mailing sau datele personale ale dumneavoastră.

În afara de precizările de mai sus, vă anunțam că daca vă fi necesar, vom transfera datele dumneavoastră personale autorităților de urmărire penala și, daca este cazul, parților terțe vătămate, fară consimțământul dumneavoastră explicit, atunci când acest lucru este necesar pentru clarificarea utilizării ilegale a serviciilor noastre sau pentru urmărirea penala. Cu toate acestea, un astfel de transfer vă avea loc numai daca exista dovezi concrete de

comportament ilegal sau de utilizare necorespunzătoare. Transferul datelor dumneavoastră poate avea loc, de asemenea, în cazul în care acest lucru contribuie la respectarea condițiilor de utilizare sau a altor acorduri. De asemenea, suntem obligați legal să furnizam informații la anumite organisme publice, la cerere. Acestea cuprind autoritățile de urmărire penala, autoritățile care pun în judecata infracțiunile care se sancționează cu amenda și autoritățile financiare.

Transferul acestor date se bazează pe interesul nostru legitim în combaterea utilizării abuzive, urmărirea penala a actelor criminale și asigurarea, afirmarea și executarea revendicărilor, cu excepția cazului în care interesele noastre sunt suprasolicitate de drepturile și interesele dumneavoastră în protecția datelor dumneavoastră personale. 6 (1) lit. f GDPR.

TRANSFERUL DATELOR INTENȚIONAT CĂTRE ȚĂRI TERȚE

În prezent, transferul de date către tari terțe nu este planificat. În caz contrar, vom stabili condițiile legale necesare. În special, veți fi informați cu privire la destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, în conformitate cu cerințele legale.

SECURITATEA DATELOR COLECTATE

Confidentialitatea și protecția informațiilor colectate de la dumneavoastră sunt de o importanta vitala pentru noi. Holiv Ecoplant S.R.L. nu oferă informația colectata unor terți fară consimtmantul dumneavoastră expres și prealabil. Orice statistica privind traficul utilizatorilor noștri, pe care o vom oferi către terțe rețele de publicitate sau către siteuri partenere, este furnizata doar că ansamblu de date și nu include nici o informație identificabila personal despre nici un utilizator individual.

Holiv Ecoplant S.R.L.  ia masurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale pe care le furnizați Holiv Ecoplant S.R.L. de manipularea accidentala sau intenționată, pierderea, distrugerea sau accesul parților neautorizate, împotrivă accesului neautorizat, distribugerii sau pierderii accidentale a datelor. Acest lucru se aplica și în cazul oricăror servicii externe achiziționate. Verificam eficacitatea masurilor noastre de protecție a datelor și le îmbunătățim în mod continuu în conformitate cu dezvoltarea tehnologica. Orice date personale introduse sunt criptate în timpul transferului folosind un proces securizat de criptare.

Accesul dumneavoastră la anumite servicii și informații din cadrul siteului este protejat de o parola. Vă recomandam să nu dezvăluiți nimănui aceasta parola. Holiv Ecoplant S.R.L. nu vă vă cere niciodată parola conturilor dumneavoastră în mesaje sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim deci să nu dezvăluiți aceasta parola peroanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, daca este posibil, trebuie să vă amintiți să semnați "deconectare" / "log off" / "sign out" din contul dumneavoastră în platforma online oferita de Holiv Ecoplant S.R.L., la sfârșitul fiecărei sesiune de utilizare a acestora.

Informațiile dumneavoastră personale sunt conținute în spatele rețelelor securizate și sunt accesibile doar de un număr limitat de persoane care au drepturi speciale de acces la astfel de sisteme și trebuie să păstreze confidentialitatea informațiilor. În plus, toate informațiile sensibile / financiare furnizate sunt criptate prin tehnologia Secure Socket Layer (SSL).

Implementam o varietate de masuri de securitate atunci când un utilizator plasează o comanda care intra, transmite sau accesează informațiile sale pentru a menține siguranță informațiilor dumneavoastră personale.

Aceste sfaturi sunt destinate să înlăture accesul persoanelor neautorizate la informațiile dumneavoastră personale sau la corespondenta dumneavoastră atunci când lucrați într-o rețea de computere aflata într-un loc public sau chiar la serviciu, daca poate accesa și altcineva computerul dumneavoastră.

DURATA PĂSTRĂRII DATELOR

Păstram datele dumneavoastră personale numai atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pe care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile, de raportare sau de arhivare.

Pentru a determina perioada de păstrare adecvata pentru datele cu caracter personal, consideram valoarea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizata sau divulgarea datelor dumneavoastră personale, scopurile pentru care procesam datele dumneavoastră personale și putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.

Suntem obligați din punct de vedere legal să păstram informații de baza despre clienții noștri (inclusiv date de contact, identitate, date financiare și de tranzacții) timp de 5 ani după ce aceștia încetează să mai fie clienți în scopuri fiscale.

În anumite circumstanțe, ne puteți cere să ștergeți datele: consultați mai jos informații suplimentare din prezentul document.

Pentru datele cu caracter personale a căror perioada de păstrare nu este specificata în mod expres, durata de păstrare a datelor vă fi de 5 ani.

După aceasta perioada, datele cu caracter personal vor fi șterse, iar restul informațiilor conexe vor fi anonimizate și utilizate în scop de statistic și analiza interna.

Ne rezervam dreptul de a anonima datele dumneavoastră personale (astfel încât să nu mai poată fi asociate cu dumneavoastră) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem utiliza aceste informații pe o perioada nelimitata, fară a vă anunță în prealabil.

Operatorul de date Holiv Ecoplant S.R.L. prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului de stocare sau, în măsură în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alti legislatori în legile sau reglementările cărora li se aplica operatorului.

ȘTERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Legislația a definit numeroase perioade și obligații de păstrare a datelor. La sfârșitul acestor perioade, datele relevante vor fi șterse în mod obișnuit. Datele care nu sunt afectate de perioadele de depozitare și obligațiile de mai sus sunt șterse sau anonime imediat ce scopurile definite în aceasta declarație de confidențialitate privind datele nu mai sunt aplicabile. Cu excepția cazului în aceasta declarație de confidențialitate a datelor include și alte prevederi care nu respecta dispozițiile privind stocarea datelor, vom stoca toate datele pe care le colectam atâta timp cât acestea sunt necesare pentru scopurile de mai sus pentru care au fost colectate.

În cazul în care scopul depozitarii nu este aplicabil sau daca expira o perioada de depozitare stabilita de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt în mod obișnuit blocate sau șterse în conformitate cu cerințele legale.

După expirarea perioadei de păstrare a datelor, datele cu caracter personal vor fi șterse, iar restul informațiilor conexe vor fi anonimizate și utilizate în scop de statistic și analiza interna.

UTILIZAREA ALTOR DATE ȘI ȘTERGEREA DATELOR

Orice prelucrare sau utilizare ulterioara a datelor dumneavoastră personale vă fi efectuata, în general, numai în măsură permisa în baza unei reglementari legale sau în cazul în care v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor sau utilizarea datelor. În cazul unei prelucrări ulterioare în alte scopuri decât cele pentru care datele au fost colectate inițial, vă vom informa despre aceste alte servicii și vă vom furniza toate celelalte informații importante înainte de prelucrarea ulterioara.

SUBPAGINILE ȘI SUBDOMENIILE SITEULUI

Responsabilitatea pentru instrumentele online de pe subpaginile siteului  www.allu.ro sunt în responsabilitatea:

Holiv Ecoplant S.R.L.

CIF. RO 36582066

Reg. Com. J30/859/23.09.2016

Adresa: localitatea Eriu Sâncrai, comuna Craidorolț, nr. 392, județul Satu Mare

Telefon: +40 749 840 841,

Email: office@allu.ro

IDENTIFICAREA ȘI URMĂRIREA PENALA A UTILIZĂRII ABUZIVE

Vom stoca orice informație pentru identificarea și urmărirea penala a abuzului, în special a adresei dumneavoastră IP, pentru o perioada maxima de 7 zile. Temeiul juridic în acest caz este Art. 6 (1) lit. f GDPR. Interesul nostru legitim în păstrarea datelor dumneavoastră timp de 7 zile este de a asigura funcționarea site-ului nostru web și a afacerii tranzacționate prin intermediul acestui site și pentru a putea lupta împotrivă atacurilor cibernetice și a acțiunilor similare rău-intenționate. După caz, este posibil să folosim informații anonime pentru a adapta designul site-ului nostru la nevoile utilizatorilor.

PROTECȚIA DATELOR PENTRU CERERI ȘI PROCEDURILE DE APLICARE

Operatorul de date colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților în scopul procesării procedurii de depunere a cererilor. Prelucrarea poate fi efectuata și electronic. Acesta este cazul, în special, în cazul în care un solicitant depune la operator un dosar corespunzător al cererii prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site. Daca operatorul de date încheie un contract de munca cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul procesării raportului de munca în conformitate cu cerințele legale. Daca nu este încheiat un contract de munca cu solicitantul de către operator, documentele de cerere vor fi șterse automat la doua luni de la notificarea deciziei de refuz, cu condiția că nici un alt interes legitim al operatorului să nu se opună ștergerii.

PUBLICITATE

Când ne furnizați date personale, îl folosim pentru a vă informa cu privire la produsele și serviciile noastre și, daca este cazul, pentru a vă include în sondaje despre ele, cu condiția să ne dați consimțământul expres pentru utilizarea datelor dumneavoastră personale în scopuri publicitare. Daca v-ați acordat consimțământul pentru o astfel de utilizare, dar nu mai doriți să primiti publicitate de la Holiv Ecoplant S.R.L., puteți să vă revocați oricând acordul. Datele dumneavoastră sunt apoi șterse sau, cu condiția să fie necesare în scopuri de facturare și contabilitate, blocate în consecință.

UTILIZAREA DE LEGĂTURI EXTERNE

Siteul www.allu.ro conține legături externe către site-uri terțe operate de furnizori care nu sunt asociați cu Holiv Ecoplant S.R.L. și url care nu intră sub incidenta prezentei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Vizitatorii site-ului www.allu.ro pot fi direcționați către alte terțe siteuri pentru a oferi utilizatorului mai multe informații, despre produse, servicii, știri, evenimente, autorități guvernamentale, organizații nonprofit, alte companii  și/sau rețele sociale.

După ce veți acționă legătură spre site-ul terț, compania noastră nu mai deține nici o influenta asupra colectării, stocării sau prelucrării oricăror date personale transmise prin accesarea respectivei pagini de internet (cum ar fi adresa IP sau adresa URL a paginii care conține linkul), pentru că comportamentul terței parti este dincolo de capacitatea noastră de controlul.

Prin urmare, Holiv Ecoplant S.R.L. nu este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către terti care sunt legați într-un fel sau altul de siteul nostrul web. În aceaste circumstanțe Holiv Ecoplant S.R.L. nu vă poate acorda nici o garanție privind modul în care terții respectivi stochează informațiile sau de modul în care aceștia le utilizează.

Vă recomandam să vă informați cu privire la termenii de utiliza, politica de confidentialite și politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a fiecărui terț al cărui site îl veți accesa printr-o legătură din site-ul nostru, pentru a putea determina modul în care sunt utilizate și procesate informațiile personale.

MODIFICAREA ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR

Că și în oricare dintre paginile noastre administrative și legale, conținutul acestei pagini poate și se vă schimba în timp. Prin urmare, aceasta pagina ar putea fi citita diferit de la următoarea dumneavoastră vizită.

Aceste schimbări sunt necesare și sunt realizate de Holiv Ecoplant S.R.L., pentru a vă proteja pe dumneavoastră și site-ul nostru www.allu.ro.

NUMELE ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Controlorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), alte legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții referitoare la protecția datelor sunt:

Holiv Ecoplant S.R.L.

CIF. RO 36582066

Reg. Com. J30/859/23.09.2016

Adresa: localitatea Eriu Sâncrai, comuna Craidorolț, nr. 392, județul Satu Mare

Telefon: +40 749 840 841,

Email: office@allu.ro

DATE DE CONTACT AUTORITĂȚI DE SUPRAVEGHERE

Asociația Națională pentru Protecția Consumatorului

Infoline +40.21.9551

Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865, București

Reclamații: http://reclamatii.anpc.ro/

Info contact: http://www.anpc.gov.ro/articol/575/date-contact

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București

Tel .: +40.318.059.211

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Web: http://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro

Ultima actualizare: 08.06.2022

IMPUNEREA ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Daca aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Holiv Ecoplant S.R.L.și care vă privesc direct, vă rugam să ne contactați utilizând datele de mai sus.

CONSIMȚĂMÂNT EXPRES ȘI NEECHIVOC

Prin acceptarea prezentului formular de consimțământ confirmați faptul că ați fost informat cu privire la datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, care urmează fie colectate, stocate, prelucrate  utilizate, sunteți de acord că aceste date cu caracter personal să fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfășurare a activității Holiv Ecoplant S.R.L.

CONSIMȚĂMÂNT PRELUCRARE DATE PERSONALE

Prin utilizarea siteului, plasarea comenzilor sau transmiterea informațiilor prin intermediul formularelor de pe site,  sunteți de acord să acceptați și să vă asumați următoarele afirmați:

(1) Am citit și am înțeles în totalitate prevederile prezentului document și

(a) consimt la prelucrarea și utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal în scopurile precizate în prezentul document

(b) prin acceptarea utilizării siteului îmi exprim acordul privind prelucrarea datelor personale, astfel Holiv Ecoplant S.R.L. poate utiliza informațiile pentru a comunica cu cu mine în legătură cu solicitările transmise, prelucrarea comenzilor, formularelor, etc, și

(c) permit Holiv Ecoplant S.R.L. să mă contacteze pentru (i) transmiterea răspunsului, oferirea de soluții tehnico-financiare care pot implica și servicii și/sau produse proprii sau ale colaboratorilor, (îi) procesarea și livrarea comenzilor plasate, (iii) oferirea informațiilor solicitate prin consimțământul acordat.

Vă punem în vedere că oricând doriți aveți dreptul, necondiționat, să solicitați retragerea consimțământului dumneavoastră, contactându-ne prin email la adresa office@allu.ro.